Om scouterna

Scouterna är en världsomfattanden rörelse med cirka 38 000 000 medlemmar varav cirka 85 000 i Sverige. Barn inom scouterna får

  • Utveckla nya förmågor
  • Utveckla en känsla av samhörighet
  • I enlighet med scoutings värdering lär lära sig respekt för naturen
  • Tränas att ta ansvar för den demokratiska processen.
  • Utvecklas till en ansvarstagande samhällsmedborgare
  • Utveckla ledaregenskaper
  • Förbättra självförtroendet
  • Spendera kvalitetstid med föräldrar och ledare
  • Självklart ha riktigt roligt också!

Du kan läsa mer om vad Scouterna är på Scouternas rikssajt.