Drottningstadens scoutkårs grundades 1964 i stadsdelen Drottningstaden i Lund och har idag cirka 150 medlemmar från åtta år och uppåt. Vi är en del av Scouterna som är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation. Mellan 1993 och början av 2019 har kåren haft sin huvudsakliga verksamhet på Reimersgården på nordligaste Norra Fäladen, på gränsen mellan stad och landsbygd. När kommunen tog fram en ny detaljplan för området fick inte scoutverksamheten längre plats, och i februari 2019 flyttade vi till Borgarparkens bygglek i närheten av Fäladstorget. Drottningstadens scoutkår satsar extra mycket på uteaktiviteter året runt för alla åldrar och på ett aktivt deltagande i den demokratiska processen från alla medlemmar.

 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är från hösten 2020 500 kronor per termin för scouter och 175 kronor för ledare. I medlemsavgiften ingår förutom själva avgiften till scoutkåren även försäkring, medlemstidning och medlemsavgift till Scouterna och Södra Skånes scoutdistrikt. Faktura på medlemsavgiften skickas ut centralt av Scouterna.

Har du några frågor kring medlemsavgiften, eller har svårt att betala, kontakta vår kassör.