Scouterna har två medlemstidningar, en papparstidning för alla medlemmar och en webbportal för nyheter och debatt.

Scout är en papperstidning för alla svenska scouter och kommer ut med 3 nummer per år. På hemsidan finns även sådant material som inte fick plats i tidningen.

På Scouternas hemsida hittar du fler scoutnyheter: https://www.scouterna.se/aktuellt/.