Scouterna har två medlemstidningar, en papparstidning för alla medlemmar och en webbportal för nyheter och debatt.

Scout är en papperstidning för alla svenska scouter och kommer ut med 3 nummer per år. På hemsidan finns även sådant material som inte fick plats i tidningen.

Scoutnytt är Scouternas gemensamma arena för nyheter och debatt. Scoutnytt är en del av webbplatsen Scoutservice.