Vad är familjescouting?

Familjescouting riktar sig till barn från 0-7 år (till och med årskurs 1) och medföljande vuxen. Den som deltar tillsammans med barnet kan vara en förälder, en mor- eller farförälder, släkting, vän till familjen eller en annan person som barnet känner sig tryggt med.

I Familjescouting är det relationen mellan barnet och den vuxne som ska få utvecklas och de vuxna är lika mycket deltagare som barnen. Familjescouting är ett lustfyllt sätt att få möta och prova på scouting tillsammans!

Familjescouting vänder sig till

 • Barn under åtta år som deltar tillsammans med vuxen.
 • Vuxen som deltar tillsammans med barn under åtta år
 • Programmet är främst anpassat till barn 4-7 år men vi välkomnar såklart yngre

Familjescouting tilltalar både barn och vuxna

 • Skapar möjlighet att få vara tillsammans barn/vuxna.
 • Ger ett avbrott från vardagen och ett sätt att skapa nya upplevelser.
 • Det är enkelt och kravlöst att delta när någon annan planerar, samtidigt som det finns utrymme för olika behov och önskemål.
 • Det är kul och utvecklande att få vara ute i naturen.

Vad kostar familjescouting?

Familjescouting kostar 100 kr/termin för barn och 200 kr/termin för vuxna. Ett barn måste registreras tillsammans med minst en vuxen.

Schema för VT23

 • 22 januari: Lära känna varandra
 • 10 – 12 februari: Kårstämma, inget ordinarie möte
 • 19 februari
 • 12 mars
 • 16 april
 • 7 maj
 • 28 maj

Mötestiden är alltid 10:00 – 12:30. Man tar med sig egen lunch såvida inte scoutledarna sagt något annat 🙂

Kontakt

Vi som leder avdelningen heter Danial Viltefjäll och Kristina Arvidsson. Oss når man enklast genom att skicka mail till familjescouting@drottningstaden.se. Tveka inte att höra av dig om du vill ha mer information eller vill bli medlem.