Under tiden som du är på en scoutaktivitet så är du försäkrad.
Läs mer om våra försäkringar på scoutservice.se.