Under tiden som du är på en scoutaktivitet så är du försäkrad.
Läs mer om våra försäkringar på Scouternas hemsida:  https://www.scouterna.se/scout-ledare-kar/leda-kar/administration/forsakringar/