Lär för livet!

Att vara scoutledare öppnar många utbildningsdörrar. Genom Scouternas folkhögskola (öppnas i ny flik) anordnas både regionala och nationella utbildningar för alla ledare oavsett scoutlig bakgrund! Läs mer om några av utbildningarna nedan.

Samtliga utbildningar hittar du i kurskatalogen eller på ledarskapsön – det finns många fler än de som nämns här!

Trygga möten

Alla medlemmar i Scouterna ska vara trygga i vår verksamhet, och ledarna ska kunna och våga säkerställa detta. Utbildningen Trygga möten (öppnas i ny flik) handlar om hur du som ledare kan känna igen saker som kränkningar och mobbning, och även ha kunskapen att agera på ett, för barnet, tryggt och säkert sätt.

Utbildningen är web-baserad, men ges med jämna mellanrum ”live”. Sedan 2013 är det obligatoriskt för alla ledare inom Scouterna att genomföra Trygga möten.

Leda scouting

Detta är utbildningen för dig som är ny som scoutledare, och / eller är ny inom scoutrörelsen. Leda scouting ger dig information om bland annat Scouternas program och värdegrund, om hur du lägger upp ett scoutmöte och vad som kännetecknar det stödjande och lyssnande ledarskap som Scouterna förespråkar.

Leda avdelning

För dig som vill ta ett större ansvar för avdelningsverksamheten finns Leda avdelning. Där vidgas perspektivet till att inte bara se till scouterna utan även till hur du kan leda ett ledarteam, att inte bara planera enskilda möten utan att lägga upp en röd tråd genom hela terminen och året. Det handlar även om att skapa en inkluderande verksamhet för alla barn och ledare.

Det är inte nödvändigt att ha gått Leda scouting, men ett par års erfarenhet som ledare är önskvärt.

Bägge kurserna hittar du i kurskatalogen.