En helg i februari/mars har vi kårstämma med övernattning. Alla kårens medlemmar är välkomna att vara med, och förutom årsmöte har vi roliga aktiviteter tillsammans.

På årsmötet fattar vi tillsammans beslut om kårens verksamhet. Vi väljer till exempel styrelse och andra funktionärsposter, och röstar om de motioner och propositioner (förslag) som medlemmar har skickat in.

 

Kårstämma 2021

Drottningstadens kårstämma 2021 kommer hållas digitalt pga covid19. Stämman börjar klockan 10.00 lördagen den 13 februari. Vi kommer ha sedvanliga förhandlingar och därefter kommer vi ha en rolig gemensam digital aktivitet! Alla medlemmar är varmt välkomna!

Vi kommer använda oss av programmet Meet. Inbjudan till mötet hittar du längre ner på sidan. Behöver du teknisk support inför stämman eller under stämman kan du vända dig till Danial eller Linnea. Kontaktuppgifter finns längre ner.

Vi vill också passa på bjuda in till ett diskussionsmöte för de som vill delta onsdagen den 9/2 kl 19.00. Då kommer vi bland annat titta på budget, proposition och verksamhetsplan. Givetvis kommer vi även att göra det under stämman. Alla medlemmar är välkomna. Även detta möte kommer hållas via meet. Länk till mötet finns i slutet på sidan.

Handlingar publiceras på hemsidan, en del handlingar är inte färdig från början utan kommer efter hand så fort de är färdiga.

Anmäl dig till stämman genom att fylla i denna länk: https://tinyurl.com/y26dvwgw. Även om du inte har anmält dig är du såklart varmt välkommen att delta på stämman men vi ser gärna att du anmäler dig så att vi kan förbereda mötet så bra som möjligt.

Förbered dig med mumsigt fika, ett gott humör och gör dig därefter redo för Drottningstadens första digitala stämma!

LÄNK TILL FRÅGESTUND 9/2 19.00: meet.google.com/mzy-iusy-cmb

LÄNK TILL STÄMMAN 13/2 10.00: meet.google.com/wne-ojop-ysf

ANMÄLAN: https://tinyurl.com/y26dvwgw

KONTAKTUPPGIFTER TILL TEKNISK SUPPORT:
Danial: viltefjall@drottningstaden.se,  0704 875  622
Linnea: linnea.hagnell@drottningstaden.se, 0769 479  488

Hör av dig om du har några frågor!

Väl mött!

Hälsningar
Drottningstadens styrelse

Handlingarna

Alla handlingar finns här nedan 👇!

Skicka ev frågor till styrelsen@drottningstaden.se.

Proposition om policy registerutdrag

Det nya förslaget finns i handlingarna längre ner. Om du vill läsa den nuvarande policyn så hittar du på hemsidan under ”ladda ner” eller direkt här.