En helg i februari/mars har vi kårstämma med övernattning. Alla kårens medlemmar är välkomna att vara med, och förutom årsmöte har vi roliga aktiviteter tillsammans.

På årsmötet fattar vi tillsammans beslut om kårens verksamhet. Vi väljer till exempel styrelse och andra funktionärsposter, och röstar om de motioner och propositioner (förslag) som medlemmar har skickat in.

 

Kårstämma 2023

I år kommer Drottningstadens scoutkår ha årsmöte med övernattning för första gången på 2 år tillsammans i en scoutstuga. Under helgen tar varvar vi lekar, skojigheter med själva årsmötet.
Mer information om övernattningen och anmälan kommer att komma ut lite senare.
Här kommer injbudan till själva årsmötesdelen av helgen. Den skickas ut tidigare för att alla medlemmar som känna till datumet i god tid och kunna skicka in förslag (motioner) som man vill att årsmötet ska besluta om.
Uppdaterad information kommer lämnas ut på papper och  publiceras på instagram/facebook här på hemsidan.
Välkomna!

Information om övernattningen!

Helgen den 11-12 februari går Drottningstadens övernattning med kårstämma för 2023 av stapeln. På kårstämman fattar vi tillsammans beslut om kårens verksamhet. Vi väljer till exempel styrelse och andra funktionärsposter, och röstar om de motioner och propositioner (förslag) som medlemmar har skickat in. Alla kårens medlemmar är välkomna att skicka in motioner och att vara med på kårstämman. Under helgen kommer vi också leka ordentligt, busa lagom och äta god mat! Kanske blir det också lägerbål!

Tid och plats
Övernattningen börjar 10.00 på Gamlegård på lördagen den 11/2. Själva stämman kommer att hållas på lördagen den 11/2 (se baksidan på detta papper). Utmanare och ledare är välkomna redan på fredagen den 10/2 från 19.00. Övernattningen avslutas 11.00 söndagen den 12/2. Gamlegård ligger utanför Torna-Hällestad och vägbeskrivning till stugan hittar du på hemsidan, http://drottningstaden.scout.se/arrangemang/karstamma/.

Packlista
Det kommer finnas möjlighet att sova både inomhus och utomhus. Vi kommer att vara utomhus en del under dagen så packa därför kläder så att du kan vara ute. Det finns några sängar i stugan men det är viktigt att alla tar med sig liggunderlag/madrass, sovsäck och kudde. Se förslag på packlista här: http://drottningstaden.scout.se/for-scouter/packlistor/.

Kostnad
Övernattningen kostar 50kr. Sätt in pengarna på Drottningstadens bankgiro: 5123-1454 eller swish: 123 467 20 77. Märk betalningen med scoutens namn och kårstämma.

Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i denna länk och betala in 50 kr till ovanstående konto. Sista anmälningsdag är 23-02-08.

Frågor
Har du några frågor om övernattning är du välkommen att kontakta dina ledare. Det går också bra att kontakta Lina Tingström, ordforande@drottningstaden.se eller 0739 23 07 66

Vägbeskrivning

Adressen till Gamlegård är:

Gamlegårdsvägen 20
247 45 Torna Hällestad

Du hittar en karta här: https://gamlegard.scout.se/hitta-hit/

Kallelse till kårstämma i Drottningstadens scoutkår

Alla medlemmar i Drottningstadens scoutkår kallas härmed till kårstämma den 11 februari kl 14.00 2023. Stämmen kommer hållas på Gamlegård, Gamlegårdsvägen, Torna Hällestad. Alla medlemmar i kåren har rätt att lämna in motioner till stämman. Motionen ska vara inkommen till styrelsen senast två veckor före stämman dvs 28/1 2023.

Förslag på dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av mötessekreterare.
 4. Justering av röstlängden.
 5. Val av två protokolljusterare.
 6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats.
 7. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår.
 8. Information om resultat för 2020
 9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för närmast föregående verksamhetsår .
 10. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Behandling av propositioner och motioner till kårstämman.
 12. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för närmast följande verksamhetsår.
 13. Val av kårordförande, vice kårordförande och kassör.
 14. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen.
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 16. Val av släpförman och val av valberedning.
 17. Val av scoutkårens delegat(er) till andra beslutande årsmöten inom scoutrörelsen för tiden intill nästa möte med kårstämman, samt av samma antal suppleanter för dessa.
 18. Övrigt
 19. Mötet avslutas