En helg i februari/mars har vi kårstämma med övernattning. Alla kårens medlemmar är välkomna att vara med, och förutom årsmöte har vi roliga aktiviteter tillsammans.

På årsmötet fattar vi tillsammans beslut om kårens verksamhet. Vi väljer till exempel styrelse och andra funktionärsposter, och röstar om de motioner och propositioner (förslag) som medlemmar har skickat in.

 

Extra kårstämma 2021

Alla medlemmar i Drottningstadens scoutkår kallas härmed till extra kårstämma den 27 september kl 19.00. Den extra stämman hålls med anledning av att vi ska starta upp en ny avdelning; familjescouterna. Medlemsavgiften för denna avdelning behöver fastställas av en kårstämma. Vi planerar även att välja in en ny ledamot i styrelsen.

Vi kommer använda oss av programmet Google Meet. Inbjudan till mötet hittar du längre ner i detta mail. Behöver du teknisk support inför stämman eller under stämman kan du vända dig till någon ur styrelsen.

Anmäl dig till stämman genom att fylla i länken för anmälan som du hittar längre ner i detta mail. Även om du inte har anmält dig är du såklart varmt välkommen att delta på stämman men vi ser gärna att du anmäler dig så att vi kan förbereda mötet så bra som möjligt.

I våra stadgar kan man läsa följande om extra möte med kårstämman:

14 § Extra möte med kårstämman 

Extra möte med kårstämman ska hållas om kårstyrelsen anser att det behövs, eller om minst 25 eller en fjärdedel av kårens medlemmar begär det, och då inom en månad efter framställning om detta till kårstyrelsen. Vid mötet får endast förekomma de ärenden som anges i kallelsen till mötet.

Länk till anmälan: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0zFW7O0dPPr-G5bfgM7VIWR4NL24uGOvaO7VHFE3t7ji6ZQ/viewform?usp=sf_link

Länk till mötet: https://meet.google.com/apc-wato-kpo

 

Hör av dig om du har några frågor!

Väl mött!

Hälsningar
Drottningstadens styrelse

 

Handlingarna

Alla handlingar finns här nedan 👇!

Skicka ev frågor till styrelsen@drottningstaden.se.