information om verksamhet – Corona

19 mars, 2020 av Håkan Kvist

Hej alla,

Vi från styrelsen vill med anledning av corona-viruset covid-19 gå ut med information till scouter, föräldrar och ledare. Vi följer Folkhälsomyndigheternas riktlinjer och även den information Scouterna centralt skickar. Folkhälsomyndigheten ser inte någon anledning till att ställa in mindre lokala aktiviteter, utan menar att det är viktigt fortsätta som vanligt. Det är rekommendationer som Scouterna följer.

Vi kommer att bedriva vår verksamhet som vanligt tills vidare. Eventuella uppdateringar kommer via mejl. Vi kommer att hålla avdelningsmöten utomhus och påminner därför om att ta på kläder efter väder.  Vi kommer följa de rekommendationer kring hygien i lokaler och uppmanar alla att hålla god handhygien, undvika nära kontakt med sjuka människor samt att stanna hemma när du är sjuk/har symtom för att undvika att smitta andra. Vi önskar också att ni kontaktar ledarna i så god tid som möjligt om scouten inte kan komma. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Mer information om kommande läger, hajker och övernattningar kommer.

Mer information från Scouterna och Folkhälsomyndigheten hittar du här:

http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till någon av oss i styrelsen via styrelsen@drottningstaden.se

Vänliga hälsningar

Styrelsen Drottningstadens scoutkår