Under en vinterhelg anordnas det vinterläger för utmanare och äventyrare.