Ändringar i detaljplanen för området där scoutgården ligger

Nytt planförslag ute på samråd

Det finns planer på att förändra området där scoutgården ligger. I den planen ingår bland annat en ombyggnad av gården till bostadshus, samt tillbyggnad av andra flerfamiljshus på tomten. Från scoutkårens synvinkel så tycker vi det blir svårt att fortsätta bedriva scoutverksamhet som vi gör nu, om tomten bebyggs som beskrivet i handlingarna; scoutverksamheten nämns inte alls i det nya planförslaget.

Förslaget på hur området ska förändras finns nu ute på samråd. Det innebär att det är fritt fram med att komma på synpunkter på förslaget till kommunen. Vi uppmuntrar alla som vill bevara vår verksamhet på Norra Fäladen att inkomma med synpunkter! Längre ner finns en exempeltext som du kan kopiera och skicka in till kommunen.

Från styrelsens håll arbetar vi nu med att påverka kommunen så att detaljplanen ändras så att den passar scoutverksamhet eller att vi kan få en alternativ lokal med ett långsiktigt hyreskontrakt.

 

Nedan finns två skärmklipp med dels den gällande detaljplanen, dels det nya planförslaget (klicka för att förstora). Hela bilden, inklusive teckenförklaringar finns här. Alla handlingar från kommunen finns på följande länk:

https://www.lund.se/19-2016

 

Gällande detaljplan

Gällande detaljplan

Nytt planförslag

Nytt planförslag

Hjälp till att påverka!

För att hjälpa till och visa att det är många personer som bryr sig om vår scoutverksamhet, så önskar vi att ni tar er tid att ge återkoppling på planen.

Detta kan dels göras som en kommentar till stadsbyggnadskontoret, dels direkt till politikerna i kommunstyrelsen, byggandsnämndens ledning samt kultur och fritidsnämndens ledning.
Skicka gärna så snart som möjligt, sista dag att kommentera planen är den 8 februari.

Från handlingarna på kommunens hemsida:

”Synpunkter ska skriftligen ha inkommit till Stadsbyggnadskontoret i Lund, Box 41,
221 00 LUND eller
stadsbyggnadskontoret@lund.se senast den 8 februari 2018.
Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande och postadress.”

Byggnadsnämnden ledning nås på:

bjorn.abelson@lund.se Ordförande (S)
ulf.nymark@lund.se vice ordförande (MP)
klas.svanberg@lund.se 2 vice ordförande (M)

Kultur och Fritidsnämndens ledning nås på:

elin.gustafsson@lund.se  Ordförande. (S)
peter.bergwall@lund.se   vice ordförande (MP)
birger.swahn@lund.se    2 vice ordförande (M)

Kommunstyrelsens ledning nås på:
anders.almgren@lund.se Ordförande (S)
emma.berginger@lund.se vice ordförande (MP)
christer.wallin@lund.se 2 vice ordförande (M)

Exempel på hur ett brev kan formuleras:

Hej,

Jag heter xx och är förälder till barn som är medlem i Drottningstadens scoutkår som bedriver verksamhet på Reimersgården på Norra Fäladen.

Det har kommit till min kännedom att detaljplanen för platsen där scoutgården ligger kommer ändras och att handlingarna nu finns ute på samråd (https://www.lund.se/19-2016). Som förälder tror jag att det nya förslaget kommer påverka scoutverksamheten mycket negativt eftersom grönytorna försvinner och det minskar möjligheterna för scouternas verksamhet. Barnen uppskattar scouterna eftersom det är mycket roligt och det är en verksamhet där det finns möjlighet att vara utomhus och prova på nya aktiviteter.

Jag vill därför uttrycka min oro inför det nya planförslaget.

Förälders namn
Vägvägen 42
224 79 Lund