Ledare och funktionärer

Här du kontaktuppgifter till ledare och funktionärer i vår kår.

alder-sparare

Spårarledare

Spårare - årskus 2 och 3
E-post: sparare(snabela)drottningstaden.se

alder-upptackare

Upptäckarledare

Upptäckare - årskurs 4 och 5
E-post: upptackare(snabela)drottningstaden.se

alder-aventyrare

Äventyrarledare

Äventyrare - årskurs 6-8
E-post: aventyrare(snabela)drottningstaden.se

alder-utmanare

Utmanarledare

Utmanare - årskurs 9 och gymnasiet
E-post: utmanare@drottningstaden.se